Försäljningsvillkor

Auktionisten i Södertälje AB åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål.


Före auktionsavslut

• Så snart säljarens föremål har aktiverats på www.auctionet.com har säljaren bekräftat det avtal som gäller mellan säljare och Auktionisten i Södertälje AB som uppdragsgivare för försäljning av föremålet.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att Auktionisten i Södertälje AB skall kunna uppfylla försäljningsuppdraget:

• Normalt sett ifrågasätts inte ägare till föremål vid inlämning, men den registrerade säljaren måste ha äganderätt till föremålet alternativt ha fullmakt för rätten att sälja och erhålla likvid för försäljningen.

• Föremålet måste vara säljbart. Auktionisten i Södertälje AB har oinskränkt rätt att under tiden fram till att auktionsannonsen aktiveras på www.auctionet.com, tacka nej till försäljningsuppdraget om föremålet av någon anledning bedöms som ej säljbart, om det finns tveksamheter beträffande äganderätt, äkthet eller på annat sätt gör auktionsförloppet till en ohållbar situation.


Efter auktionsavslut 

I följande fall äger Auktionisten i Södertälje AB oinskränkt rätt att frånsäga sig försäljningsuppdraget:

• Om det i efterhand uppstår juridiska tveksamheter, eller reklamationer som åsyftar till föremålets skick och inte kan innefattas inom begreppet allmän okulär besiktning.

• Om det uppstår hinder kring köparens betalningsförmåga.

• Om det i efterhand framkommer information som är utom Auktionisten i Södertälje ABs möjlighet att känna till och till följd antingen allvarligt påverkar värdet på föremålet eller kan i en förlängning sätta Auktionisten i Södertälje ABs rykte på spel.

• Då Auktionisten i Södertälje ABs försäljningsuppdrag upphör eller om föremålet blev osålt på auktion, skall Auktionisten i Södertälje AB via telefon eller e-post omgående meddela säljaren. Säljaren har då skyldigheten att på egen bekostnad, inom 5 kalenderdagar efter att meddelandet sänds eller skickats, hämta föremålet.

• För förseningar beträffande hämtning är det Auktionisten i Södertälje ABs fulla rätt att på säljarens bekostnad, med speditör, transportera föremålet till annat förvaringsutrymme. Säljaren debiteras transportkostnaden samt en förvaringsavgift om 50 kr inkl moms per kalenderdag. Om hämtningen inte skett inom en månad efter auktionsavslut är det Auktionisten i Södertälje ABs fulla rätt att döma ut föremålet, föremålet kasseras eller skänkes till lämplig hjälporganisation. Säljarens betalningsskyldigheter kvarstår.

Avgifter

• 15% provisionsavgift per objekt

• 80 kr slagavgift per objekt

• Moms ingår för samtliga avgifter


Auktionisten i Södertälje AB håller mottagna föremål försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada samt stöld intill ett värde motsvarande utropspris minus försäljningsavgifter. Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte för smärre skador som kan uppstå på föremål vid visning eller hantering, exv. Skador på ramar och tavelglas, naturliga förändringar i material som sprickbildningar i trä m.m. Auktionisten i Södertälje AB tar ut en försäkringsavgift om 1,25 % med utgångspunkt från utropspris.

I fall där säljaren väljer att återkalla ett säljuppdrag efter att personuppgifter och föremålet registrerats uttas en avgift på 250 kr/ återkallat objekt.