16 KETTLE, cast iron, larger model, 1900s / KITTEL, gjutjärn, modell större, 1900 tal

1141a_med.jpeg
  • 1141a_sm.jpeg
  • 1141b_sm.jpeg

The weight is estimated at 50kg

/ Vikten uppskattas till 50kg.

  • Storlek:Diameter 66cm, height / höjd 37cm

 

  

 

  
Värdering1 000 - 1 500 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.