395 HENNING NILSSON, 2 parts, stoneware, Höganäs, marked 1988 / HENNING NILSSON, 2 delar, stengods, Höganäs, märkt 1988

1156a_med.jpeg
  • 1156a_sm.jpeg
  • 1156b_sm.jpeg
  • 1156c_sm.jpeg
  • 1156d_sm.jpeg
  • 1156e_sm.jpeg
  • 1156f_sm.jpeg
  • Storlek:Height 21.5 cm to 23 cm / Höjd 21,5 cm till 23 cm

 

  

 

  
Värdering750 - 1 000 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.