98 DECORATIVE SCRAP METAL, motorbike,1900s / DEKORATIVT METALLSKROT, motorcykel, 1900 tal

1283a_med.jpeg
  • 1283a_sm.jpeg
  • 1283b_sm.jpeg
  • 1283c_sm.jpeg
  • 1283d_sm.jpeg

Objects made from scrap metal, screws, plates, wheels, etc. Some signed AP. According to owner executed by Aimo Peltonen, unidentified Finnish artist / Föremål utförd av metallskrot, skruvar, plåtar, hjul, etc. Somliga signerade AP. Enligt ägare utförda av Aimo Peltonen, oidentifierad finsk konstnär.

  • Skick:Good condition / Bra skick
  • Storlek:Width / Vidd 39cm

 

  

 

  
Värdering1 500 - 2 000 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.