761 TABLE LAMP, Over-catch glass, 20th century second half / BORDSLAMPA, överfång, 1900 talet andra hälft

1290a_med.jpeg
  • 1290a_sm.jpeg
  • 1290b_sm.jpeg
  • 1290c_sm.jpeg
  • 1290d_sm.jpeg
  • 1290e_sm.jpeg

  • Storlek:Height / Höjd 40x24,5 cm

 

  

 

  
Värdering1 000 - 2 000 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.