1912 PEACE DOLLAR 1922 $1 Silver graded AU58 by NGC

2584a_med.jpeg
  • 2584a_sm.jpeg
  • 2584b_sm.jpeg
  • 2584c_sm.jpeg
  • 2584d_sm.jpeg

The Peace Dollar holds a significant place in numismatic history and is highly sought after. It has renowned artistic design, historical significance, and enduring beauty. Minted between 1921 and 1935, it symbolizes hope, peace, and reconciliation after World War I. Lady Liberty on the obverse exudes tranquility. The reverse shows an eagle with an olive branch, representing America's strength. Like the Morgan Dollar, it has notable varieties and mint marks. Collecting Peace Dollars is fascinating with scarce dates and intriguing variations. It represents America's desire for peace and stability. The Peace Dollar is treasured for its design and historical significance, a true numismatic gem.

Peace Dollar har en betydande plats i numismatisk historia och är högt eftertraktad. Den har en erkänd konstnärlig design, historisk betydelse och tidlös skönhet. Präglad mellan 1921 och 1935 symboliserar den hopp, fred och försoning efter första världskriget. Lady Liberty på frånsidan utstrålar lugn. Baksidan visar en örn med en olivkvist, vilket representerar Amerikas styrka. Liksom Morgan Dollar har den intressanta variationer och präglingar. Att samla Peace Dollar är fascinerande med sällsynta årtal och intressanta variationer. Den representerar Amerikas önskan om fred och stabilitet. Peace Dollar är uppskattad för sin design och historiska betydelse, en sann juvel inom numismatiken.

  • Skick:AU DETAILS (About Uncirculated Details). Traces of light wear are evident on the high points of the coin's design.. Presented in a coin capsule from NGC no. 6672405-007 which guarantees authenticity and value. Philadelphia Mint. Presenterad i en myntkapsel från NGC nr. 6672405-007 som garantera genuinitet och värde. Philadelphia Mint.
  • Vikt:50

 

  

 

  
Värdering650 - 800 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.