937 YELLOW SAPPHIRE, oval mixed cut, 1.16 ct, IGI certificate 1L136366, year 1991, sealed / GUL SAFIR, oval blandslipning, 1,16 ct, IGI certifikat 1L136366, år 1991, förseglad.

2708a_med.jpeg
 • 2708a_sm.jpeg
 • 2708b_sm.jpeg
 • 2708c_sm.jpeg

Natural stone

Naturlig sten

   

    

   

    
  Värdering3 000 - 2 500 SEK
  Köparprovision (inkl. moms)20%
  Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

  © Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.