1919 MORGAN DOLLAR 1891-S $1 Silver graded AU55 by NGC

2724a_med.jpeg
  • 2724a_sm.jpeg
  • 2724b_sm.jpeg
  • 2724c_sm.jpeg
  • 2724d_sm.jpeg

The Morgan Silver Dollar is one of the most famous and most collected coins of all time. These large silver coins are known for their value, quality, design and beauty. This series may be the most common of all 19th century American coins. Morgan Silver Dollars have tremendous historical significance and are an important part of America's early westward development. There are many different varieties and overdates, which makes collecting them both complex and interesting. Many important production dates fall between 1878 and 1904. 1921 was the last year that Morgan Dollars were minted with George T. Morgan's Lady Liberty design, making the Silver coin highly sought after worldwide.

Morgan Silver Dollar är ett av de mest kända och mest samlade mynten genom tiderna. Dessa stora silvermynt är kända för sitt värde, kvalitet, design och skönhet. Denna serie kan vara den vanligaste av alla amerikanska 1800-talsmynt. Morgan Silver Dollars har en enorm historisk betydelse och är en viktig del av USA:s tidiga utveckling västerut. Det finns många olika sorter och överdateringar, vilket gör att samla dem både komplext och intressant. Många viktiga produktionsdatum faller mellan 1878 och 1904. 1921 var det sista året som Morgan Dollars präglades med George T. Morgans Lady Liberty-design, vilket gjorde Silvermyntet mycket eftertraktat över hela världen.

  • Skick:AU DETAILS (About Uncirculated Details). Traces of light wear are evident on the high points of the coin's design.Presented in a coin capsule from NGC no. 6382314-001 which guarantees authenticity and value. San Francisco Mint. Presenterad i en myntkapsel från NGC nr. 6382314-001 som garantera genuinitet och värde. San Francisco Mint.
  • Vikt:50

 

  

 

  
Värdering1 300 - 1 600 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.