597 STAN WYS, Sculpture, patinated bronze, numbered 2/4 AP, 2009 / Skulptur, patinerad brons, numrerad 2/4 AP, 2009

597a_8db4fccbc5e4640_med.jpeg
  • 597a_8db4fccbc5e4640_sm.jpeg
  • 597b_8db4fccbc58bbb0_sm.jpeg
  • 597c_8db4fccbc93b289_sm.jpeg
  • 597d_8db4fccbb8a0336_sm.jpeg
  • 597e_8db4fccbb2961c9_sm.jpeg

  • Storlek:Height / Höjd 36 cm

 

  

 

  
Värdering10 000 - 12 000 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.