239 KURT ULLBERGER, träsnitt, numrerad 114/360, signerad och daterad -78

677a_med.jpeg
  • 677a_sm.jpeg
  • 677b_sm.jpeg

  • Skick:Bildyta 21,5x41,5cm

 

  

 

  
Värdering300 - 600 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)30 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.