320 UNIDENTIFIED ARTIST, oil on canvas, possibly signed / OIDENTIFIERAD KONSTNÄR, olja på duk, möjligen signerad

720a_med.jpeg
  • 720a_sm.jpeg
  • 720b_sm.jpeg
  • 720c_sm.jpeg

  • Storlek:50x42cm

 

  

 

  
Värdering2 000 - 3 000 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)30 SEK

© Software Copyright 2023 Skeleton. All rights reserved.