322 TABLE, baroque, first half of the 18th century / BORD, barock, 1700 talets första hälft

722a_med.jpeg
  • 722a_sm.jpeg
  • 722b_sm.jpeg
  • 722c_sm.jpeg
  • 722d_sm.jpeg
  • 722e_sm.jpeg
  • 722f_sm.jpeg
  • Storlek:Length/Längd 69 (160), width/bredd 91, height/höjd 78,5cm

 

  

 

  
Värdering5 000 - 7 000 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)30 SEK

© Software Copyright 2023 Skeleton. All rights reserved.