48 DESK, 5 drawers, Gustavian style, around the middle of the 20th century / SKRIVBORD, 5 lådor, gustaviansk stil, omkring 1900 talets mitt

809a_med.jpeg
  • 809a_sm.jpeg
  • 809b_sm.jpeg
  • 809c_sm.jpeg
  • 809d_sm.jpeg

  • Storlek:Length 135, width 75, height 75cm / Längd 135, bredd 75, höjd 75cm

 

  

 

  
Värdering2 000 - 2 500 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)30 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.