100 DECORATIVE SCRAP METAL, motorcycle, 1900s / DEKORATIVT METALLSKROT, motorcykel, 1900 tal

912a_med.jpeg
  • 912a_sm.jpeg
  • 912b_sm.jpeg
  • 912c_sm.jpeg
  • 912d_sm.jpeg

Objects made from scrap metal, screws, plates, wheels, etc. Some signed AP. According to owner executed by Aimo Peltonen, unidentified Finnish artist / Föremål utförd av metallskrot, skruvar, plåtar, hjul, etc. Somliga signerade AP. Enligt ägare utförda av Aimo Peltonen, oidentifierad finsk konstnär.

  • Skick:Good condition / Bra skick
  • Storlek:Width / Vidd 41cm

 

  

 

  
Värdering1 000 - 1 500 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.