916 DECORATIVE SCRAP METAL, chainsaw, 1900s / DEKORATIVT METALLSKROT, motorsåg, 1900 tal

916a_med.jpeg
  • 916a_sm.jpeg
  • 916b_sm.jpeg
  • 916c_sm.jpeg
  • 916d_sm.jpeg

Objects made from scrap metal, screws, plates, wheels, etc. Some signed AP. According to owner executed by Aimo Peltonen, unidentified Finnish artist / Föremål utförd av metallskrot, skruvar, plåtar, hjul, etc. Somliga signerade AP. Enligt ägare utförda av Aimo Peltonen, oidentifierad finsk konstnär.

  • Skick:Good condition / Bra skick
  • Storlek:Width / Vidd 47cm

 

  

 

  
Värdering750 - 1 000 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

© Software Copyright 2023 Skeleton. All rights reserved.