194 SCULPTURE by Carin Nilsson, in plaster, signed / Carin Nilsson, skulptur i gips, signerad

952a_med.jpeg
  • 952a_sm.jpeg
  • 952b_sm.jpeg
  • 952c_sm.jpeg
  • 952d_sm.jpeg

  • Storlek:Height / Höjd 36cm

 

  

 

  
Värdering2 500 - 3 000 SEK
Köparprovision (inkl. moms)20%
Slagavgift (inkl. moms)100 SEK

Mrs Carin Johanna NILSSON (1884-)
Sverige

I kategori Art
Carin Johanna Nilson was a Swedish sculptor born on September 13, 1884 in Styra, Östergötland. She studied in New York in 1922-23 and at Gottfrid Larsson’s art school in 1925-27. She worked as a nurse before becoming a sculptor.

© Software Copyright 2023 Skeleton. All rights reserved.