Värt att veta

Värt att veta

• Startbudet på Auktionisten i Södertälje AB/Auctionet är alltid 200kr.

• Inom intervallet 200kr och 999kr förekommer inget begärt pris.

• Begärt pris är ett överenskommet lägsta pris som säljaren accepterar och överstiger aldrig mer än 80% av utropspris.

• Så länge begärt pris inte är uppnått visas aktuella bud med röda siffror.

• När begärt pris är uppnått visas aktuellt bud med gröna siffror.

• Efter auktionstidens slut avslutas auktionen 2 minuter efter sista lagda budet. Om det inom denna tid läggs ett nytt bud, påbörjas ett nytt 2 minuters tillägg.

• Om två lika bud konkurrerar med varandra ägs budet av den person som lagt budet först.

• Om du blir överbjuden får du ett meddelande via e-post.

• Om du vunnit en budgivning får du ett meddelande via e-post.


Vid auktionens avslut

Ofta händer det mycket med budgivningen i samband med avslut av auktionen. Problemen som kan uppstå vid dessa tillfällen är att det aktuella budet som du ser i din dator inte uppdateras när ett konkurrerande bud har lagts. Det här förloppet kan rendera till besvikelse över att du inte fick en ärlig chans att höja budet i tid. Av den anledningen används 2 minuters tillägget.


Utropspriser

Utropspriser på Auktionisten i Södertälje AB bygger i grunden på en tolkning av prisbilderna för tidigare sålda objekt. Det finns naturligtvis andra faktorer som påverkar priset men när det gäller auktioner är det först och främst tillgång, efterfrågan och vilka som deltar vid det aktuella auktionstillfället som avgör om priserna förändras.


Varans värde

• Utropspris = Grovt värderingsverktyg som skapar viss garanti för försäljning.

• Värdering = Marknadsmässigt pris (listpris) på liknande föremål. 

• Utropspriset ligger alltid med marginal under en värdering.

• Försäljningspris i affär = Kan i sak vara vilket pris som helst, det gäller dock att handlaren får föremålet sålt.

• Försäkringsvärde = Ett viktat värde som förväntas att kunden måste betala för att köpa föremålet i affär.


Allmänna råd

• Om du är privatkund, köp med hjärtat, tider förändras, nya generationer tycker annorlunda och därmed populariteten bland föremål.

• Gå alltid på visningar.

• Ta gärna med någon som har erfarenheter inom branschområdet.

• Baksidan och under föremålet är oftare intressantare att titta på än framsidan.

• Studera keramik och glas mycket noga. Det kan hända mycket innan du har föremålet i handen.

• Var noga med att studera signaturer och baksidan på målningar.

• Under visningen ställ frågor till förrättaren om föremålen du är intresserad av. På den här nivån är de ofta relativt kunniga.

• Besök välrenommerade handlare, gallerier eller auktionshus, här får du en god inblick i vad som är eftertraktat, dyrt eller har en ljus ekonomisk framtid på marknaden. Dessa utgör ett bra filter för allt som rör hög kvalitet inom konst, antikviteter och design.

• Dyrare saker har oftast ett stabilare marknadsvärde.